A NER korai feudalizmusa a Budai Várban

A NER korai feudalizmusa a Budai Várban

A NER feudalizmusként való leírása 2010-es években alakult ki. Leíró, politológiai jelleggel, nem csupán ízlés- vagy értékítéletként. Többen azt is mondják, hogy a középkori feudalizmusnál is kezdetlegesebb a 21. századi NER-berendezkedés.

A korai feudalizmus minden jellemzője már tetten érhető volt a Budai Várban a 2000-es években. Nagy Gábor Tamás klientúraépítése, korlátlan szeszélye, dölyfössége, a “várkatonaság” (rendőrség ) közvetlen irányítása, a kegyúri mentalitás, az arrogancia mind-mind ebbe az irányba mutattak. Akár a budavári korai feudalizmus, akár a már országossá váló, 2010-es évek “érett” feudalizmusa az abszurditásig anakronisztikus. Ugyanakkor míg a történelmi feudalizmusnak volt egy a kort jellemző etosza, a NER- feudalizmusa nélkülöz bárminemű etoszt – üres és értéktelen, mohó és romlott.

Érezvén, hogy a modern közigazgatás egyre inkább elsorvad a Budai Várban, a Budavári Labirintus vezetése is váltott, és várjobbágyi beadványokat nyújtott be, mégpedig olyanokat, amelyek megfelelnek a modern közigazgatási kérelem formai követelményeinek. Valamennyi iratot iktatás mellett hivatalosan benyújtották.

Kapcsolódó