Az állami Drakula-biznisz és a NER budavári pénztárnoka

Feltöltés alatt


A Budavári Labirintus egykori, elbocsátott pénztárosa (Illés államtitkár egykori “politikai tanácsadója”) szolgálataiért cserébe visszakapta elvesztett pénztárosi állását. Ennyi.

Persze papíron Tamási Róbert nevén van cég (Labirintus-Castlecave Kft., korábban Grotta Kft.), de ez csak papírforma, mint megannyi strómannál. Vélhetően Tamási Magyarország egyik legpitiánerebb strómanja. Pénztáros volt, és pénztáros ma is. Másrészről azonban nemcsak a Drakula Panoptikum pénztárosa, hanem egy érdekkör (az “állami” Drakula-biznisz) pénztárosa.

Illegális Drakula Panoptikum a DINPI Vár-barlangban

A kirúgott pénztáros, az elbocsátott “politikai tanácsadó” szerepét, súlyát a korabeli hírek túlbecsülték. Tamási Róbert még a cipőfűzőjét sem kötheti engedély nélkül, nemhogy “cégének” közvetíthette volna ki az egykori Budavári Labirintus kiállításainak teret adó Várbarlang-részt.

A pénztáros

Tamási nem a NER tagja, hanem csak puszta (ki)szolgálója. Nagy Gábor Tamás az I. kerületi polgármester igen erőteljes javaslatára került a minisztériumba. Nagy már 2000-ben a fejébe vette, hogy eltávolíttatja a Budavári Labirintus Kft-ét a Budai Várbarlangból. Részben a megszokott bírvágy, nagyobb részt azonban a saját maga kreálta politikai okok miatt. A Castellum Társulásban nem a lehetőséget látta, hanem saját politikai súlya csorbulásának veszélyét látta bele. Indokolatlanul. Téveszméje és ámokfutása számtalan visszaéléshez vezetett, amelyet egyszer és mindenkorra le akart zárni.

Tamási ugyan korábban önkormányzat képviselő volt, de fontosabb volt az a momentum , hogy a Budavári Labirintusban is dolgozott. Idegenvezetőként, majd pénztárosként. Sajátos pénzügyi manőverei miatt azonban a Budavári Labirintus műszaki ügyvezetője kirúgta. Tamási vissza akarta kapni állását, a polgármester pedig ki akarta tenni az üzemeltető Kft-ét. Ennyi. Tamási azóta is csak pénztáros, a pénztárban ül és jegyet árul, holott valóságos cégvezetőként erre sem szüksége, sem ideje nem volna.

A pénztárnok

A Budavári Labirintus a befektetéseivel, kulturális és turisztikai programjaival a már feledésbe merült, leromlott állapotú légoltalmi pince-rendszerből egy kelendő turisztikai és kulturális helyet hozott létre. Hírre tett szert országosan, 2000-re pedig világszerte. A megnövekedett érdeklődés vonzotta azokat a személyeket és csoportokat, amelyek a várfelszín alatti területekből illegálisan hasznot kívántak maguk számára hajtani.

Az 1998-tól kezdődő visszaélések három hullámban következtek be, változó elkövetési móddal és személyi összetétellel, de egy állandó maggal. Az önkormányzati Várbarlangban történt visszaélések a sajtó ingerküszöbét is elérték, illetve a Budavári Labirintus Kft. 2008-ban a Várbarlang honlapon is közzétette.

A Labirintus 2011-es lerohanása, beruházásainak “államosítása” lényegében nem más, mint a Budavári Labirintus el-VÁRBARLANG-osítása. Egy új és nagyobb visszaélés-sorozat, régi-új elkövetőkkel, nagy tétben: az “államosítás” kiterjedt a Kft. anyagi beruházásain túl a telefonszámaira, védjegyoltalomban részesülő nevére, szerzői jogaira, internetes begyázottságára, a közösségi oldalaira(!) – mindenre.

És Tamási a pénztáros, a pénztárban ül és jegyet árul – sajátos pénzügyi manővereivel. Nyilván nagyobb a fizetése, mint Kft-és korában, de a bevétel érdemi része az állami Drakula-bizniszben érdekelt személyek és csoportok felé felé áramlik ki. A NER egyik sajátossága, hogy egy pozíció betöltésénél nem az alkalmasság a döntő, hanem az, hogy ki tud jobban pénzügyileg manőverezni.

Az állami Drakula-biznisz és a NER budavári pénztárnoka - Budai Vár-barlang
Az állami Drakula-biznisz és a NER budavári pénztárnoka – Budai Vár-barlang

A kamupályázat

Tamási ebben a tekintetben már bizonyított, ezért kapta vissza pénztárosi állását. Pályázat nélkül. Mert semmiféle pályázat nem volt, legfeljebb színlelt módon, hogy valamire lehessen hivatkozni. Tamási elhelyezése már 2010 nyarán lefutott ügy volt. (tehát nem 2011 májusában, amikor “cégét” a Budavári Labirintus címére bejegyezte). A DINPI kapcsolódó nyilatkozatai tehát valótlanok.

Törvényes kiírás esetén Tamásinak esélye se lett volna. Az, hogy valaki valamikor recepciós volt egy adott munkahelyen, nem jelent igazán referenciát: Tamási nem felelt meg a törvény kritériumainak, semminemű üzemeltetési múltja sem volt, minthogy a szükséges szakismerete és tőkéje sem. Az utóbbit a DNIPI biztosította az uniós pályázati források törvénytelen átcsoportosításával.

A pénzügyi manőverek

Tamási több cég nevében adja ki a jegyeket és – nagyon vonakodva – az ÁFÁs-számlákat. Ezek már átlépték a sajtó ingerküszöbét, ugyanakkor ezek nem egyszeri precedensek, hanem rendszerszinten működő, majd 10 éves töretlen gyakorlat. A Rubinstein Kft . székhelyén ráadásul további cégek vannak bejelentve, úgyhogy a csalásra bőségesen van mozgástér.

Az Átlátszó cikkében van egy árulkodó mondat egy parlamenti főnökről. A ráhivatkozás részint fenyegetésként hangzik el, de – és ez a fontosabb – maga a főnök szó. Ez egy olyan elszólás, amely mutatja, hogy a papíron ugyan cégvezető, de a valódi Főnök valaki más. És hogy ki a parlamentben dolgozó Főnök? Nem nehéz kitalálni.

Tamási csak készpénzt fogad el, s csak forintban. Se euró, sem hitelkártya vagy más mobil applikáció. Ez számtalan panaszt eredményez különösen a külföldi vendégeknél pl. a TripAdvisor-on, illetve és Budavári Labirintus emailjeiben, illetve Messenger üzeneteiben. Tehát csak készpénzes forgalom van, így a befolyó pénzt valóban nem kell tisztára mosni.

A harmadik trükk a két jegytömbös értékesítés. Az egyik a fehér, ami elszámolásra kerül az adóhivatal felé, azonban az arányaiban sokkal több fekete jegytömb ellenőrző szelvényeit pedig megsemmisítik.

2011 és 2014 között Tamási még csak kiizzadta az elvárt sápot, 2015-től azonban meglódult az üzlet. A bevallott bevétel mellett évente átlagosan legalább 100, de inkább 150 millió Ft áramlott a budavári, a Budai Vár-barlanghoz kötődő érdekkörhöz.

Az érdekkör tagjai közé elsősorban természetesen azok a személyek tatoznak, akik lehetővé tették Tamási birtokba kerülését és bennmaradását (ami mára már egyre kockázatosabbá vált.)

Sajátos fejlemény, hogy a köztisztviselői alapcsoport mellett, 2014-től, de különösen 2017-től megjelent egy második csoportosulás, főleg a marketing vonatkozásában. A “magyar állam” és strómanja a Budavári Labirintus védjegy visszaélésekkel kapcsolatos elmarasztaló bírósági ítéletek hatására elkezdték kiszervezni a jogellenes kommunikációt.

Wikipédia csalások Budai Várbarlang  –  Budavári Labirintus. Nyílt törvénysértés.
Wikipédia csalások Budai Várbarlang – Budavári Labirintus. Nyílt törvénysértés.

Ezek meghatározó szereplői részint korrupt Wikipédia-szerkesztők, részint magyar Google-alkalmazottak. Az euforikus korrupció okozta túlteljesítés nem csupán hajmeresztő, példa nélkül álló törvénytelenségeket eredményezett, de komoly dinamikai feszültségeket is az egyre mohóbb ás rámenősebb marketingesek és a köztisztviselői-alapcsoport között.

Google csalások Budai Várbarlang – Budavári Labirintus

Tamási tehát valóban csak pénztáros, aki kevés helyettesítéssel, nap mint nap a pénztárban is ül, hisz csak ő jártas a pénzügyi síbolásban; és pénztárnok, mert a bevétel nagy részének címzettjeit is csak ő ismeri.


Kapcsolódó