A jogellenes tevékenységek kiszervezése

Feltöltés alatt

Magyarországon ez ma már bevett forma. A Vár-barlang ügyben a jogellenes reklám és marketing kiszervezése került a fókuszba. Noha a Duna-Ipoly Nemzeti Park már 2011-ben a Budavári Labirintus újranyitásaként harangozta be a Panoptikum – Várbarlang megnyitását, a meginduló jogi eljárások hatására az üzemeltető, illetve az érdekcsoport úgy döntött, hogy a nagyközönség félrevezetését, a védjegy-bitorlásokat, egy szóval a csalásokat kiszervezik.

Ebből a világon egyedülálló, magyar-os precedensek (sötét hungarikumok) születtek. A magyar Wikipédia szerkesztők és adminok egy csoportja, illetve a Google egy néhány magyar alkalmazottja nem sokat teketóriázott és beleálltak az ügybe.

“Óh még egy érdekesség:

jelen levelem magánlevélnek minősül és igényt tartok a levéltitokra, vagyis a levél semmilyen része semmiféle formában nem használható fel, nem többszörözhető, nem hozható nyilvánosságra, nem továbbítható harmadik személynek vagy szervezetnek (kivéve a két címzettet). Idézzem az idevágó jogszabályokat, vagy elég ha említem, hogy vannak? Üdvözlettel, Gervai Peter önkéntes szerkesztő, mérges magánszemély”

Subject: RE: [Ticket#2014120210005611] Védjegyoltalmi és szerzői, szellemi tulajdonjogok sérülése/megsértése: “Budavári Labirintus” – ‘Wikimedia Information Team email-címről. A kéretlen email-t (is) közzétesszük.