A Budavári Labirintus bezárása a NER-kommunikációjában és a valóságban

Hivatalos kommunikáció

Budavári Labirintus: Egy fokozottan védett barlangrendszer „kihasználása”VM közlemény, 2013. június 26. Ezt a közleményt még a bírósági ítélet írásba foglalás előtt tették közzé. Lényegében az érintettek összeollózták saját perbeli irataik szövegeit. Ráadásul a VM államtitkára és “politikai tanácsadója” súlyosan érintett volt az ügyben. Mindenesetre a sajtó egy része lehozta hírként.

Főbb állítások:

“A Budavári Labirintus Kft. az érintett barlangszakaszt a közelmúltig több tíz éven keresztül jogosulatlanul, hatósági engedély nélkül hasznosította”

“A Kft. ennélfogva a tevékenység végzéséhez szükséges jogerős természetvédelmi engedéllyel nem rendelkezett.”

“A Kft. tevékenységét tehát az ahhoz szükséges engedély nélkül végezte, bérleti díjat soha nem fizetett, a barlangot ingyenesen hasznosította, és az állami tulajdon védett természeti értékének (ki)használásával termelt profitot.”

“A Budavári Labirintus Kft. – lényegében – törvényen kívül helyezte magát a Budavári Labirintus barlangszakasz birtoklása során.”

“A Budavári Labirintus Kft. károkat okozott a fokozottan védett barlangrendszerben.”

A Budavári Labirintus engedélyei

Az utóbbihoz csatolva volt Országos Műemlékvédelmi Hivatal, a Műemlék-felügyeleti Igazgatóság 32358/2/97. sz. szakhatósági engedélye.

További , korábban kötelező engedélyek: Polgári Védelmi Parancsnokság, Tűzoltó Parancsnokság, Országos Műemlékfelügyelőség, KÖJÁL és ÁNTSZ .

Bérleti díj:

A felek a rendszerváltás előtt nem bérleti díjban egyeztek meg, hanem a leromlott állapotú pincerendszer rekonstrukciójában: út-, víz-, csatorna kiépítése, fogadóterek kialakítása, kulturális turizmus bevezetése. Összehasonlításul: 1983-tól 2011-ig a Magyar Állam egyetlen Ft-ot sem fizetett a Budavári Labirintusra, míg a szomszédos állami/önkormányzati várbarlang rövidebb szakaszára csaknem 1 milliárdot. A 96-os nagyberuházást követő időszakot tekintve és visszaosztva ez hozzávetőlegesen évi több mint 20 millió Ft bérleti díjnak felel meg. A jelenlegi bérlő/stróman évi 6 milliót fizet, ha fizet; jelentős állami és uniós tőkeinjekció mellett.

Károkozás

Soha semmilyen hatóság vagy bíróság ilyet nem állapított meg. Ezt csak a Budavári Labirintus lerohanására használták fel ürügyként.

Törvényen kívül helyezte magát – semmi ilyet nem tartalmaz az írásba foglalt bírósági ítélet.


Tömören és egyszerűen: a modern kapitalista állami vagyonkezelés lassú folyamat volt, s még most sem fejeződött be. Korszakonként cseréltek gazdát a vagyonkezelők, sok állami vagyonelem pedig egész egyszerűen gazdátlan volt. A Budavári Labirintusnak minden korszakban megvoltak a hatósági engedélyei, kiépítési engedélye is.

A 2000-es évek végére került be az állami vagyonkezelés rendszerébe a Budai Vár-barlang. Mivel a 30 év alatt épp a magánberuházások révén a Budavári Labirintus kiállításainak helyet adó pincerész komoly érték lett, sokan meg akarták szerezni, és egy hatalmi csőrtében a Budavári Labirintus 2013-ra valóban elvesztette hasznosítási jogát és hasznosítási engedélyét.

A Budavári Labirintus 2011-es brutális lerohanását tehát az égvilágon semmi sem indokolta. Csupán a polgármester évtizedes frusztrációja és a budavári érdekkör (állami Drakula-biznisz) korrupciós, türelmetlen mohósága volt az oka.


A fokozottan védett állami (önkormányzati) Várbarlang 1998-2011

A NER vádaskodásai általában éppen a NER-re igazak. Szemléltetésül álljon itt a “fokozottan védett” állami (önkormányzati) Várbarlang, amely a Budavári Labirintus mellett épült ki – jogalap és engedélyek, hatósági ellenőrzések nélkül, vagyis “valóban törvényen kívül helyezve magát űzte illegális tevékenységeit, amelyek után csak romok maradtak..

Amatör parti videó

Romok a “fokozottan védett” Vár-barlangban

Romok a "fokozottan védett" Vár-barlangban 02
Romok a "fokozottan védett" Vár-barlangban 06
Romok a "fokozottan védett" Vár-barlangban 121
Romok a "fokozottan védett" Vár-barlangban 21
Romok a "fokozottan védett" Vár-barlangban illegálisan kiépített mosdókkalKapcsolódó